Algemene voorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de vakantiewoning die zich bevindt te Herlegem 72 9700 Oudenaarde en er kan alleen van deze voorwaarden worden afgeweken indien de uitbater er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

1. Boeken

Er kan telefonisch, per mail of online geboekt worden. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

1.1 Boekingsopdracht en betalingen:

 • Betalen kan door middel van overschrijven of onmiddellijk via de boekingsmodule op het einde van het boekingsproces.
 • Indien gekozen wordt voor overschrijven dient binnen 7 dagen na de reservering het totale bedrag te zijn voldaan, inclusief de waarborg van 100 euro.
 • Voor boekingen binnen de 7 dagen voor de aankomstdatum kan niet voor overschrijving worden gekozen. Het totale bedrag dient op het einde van het boekingsproces te worden voldaan.
 • Elke boeking wordt door de uitbater bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
 • Bij niet tijdige betaling is de uitbater gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annulatievoorwaarden beschreven in de algemene voorwaarden zijn dan van kracht. 
 • De waarborg wordt binnen de 7 dagen na de vertrekdatum teruggestort.

 

1.2 Annuleren

1.2.1 Annulering door de huurder

 • Annuleringen dienen per e-mail aan de uitbater te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering, stuurt de uitbater een annuleringsbevestiging per e-mail.
 • De huurprijs wordt voor 100% terugbetaald bij annulatie tot vier weken voor de incheckdatum.
 • De huurprijs wordt voor 50% terugbetaald bij annulatie tot 2 weken voor de incheckdatum.
 • Er is geen terugbetaling van de huurprijs bij annulatie minder dan 2 weken voor de incheckdatum.
 • De kosten voor de schoonmaak, eventuele extra’s en de waarborg worden bij annulatie steeds terugbetaald.
 • Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.

 

1.2.2 Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de uitbater dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de uitbater het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

 

2. Aansprakelijkheid

2.1 Aansprakelijkheid van de huurder

 • De vakantiewoning dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de nodige zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 • Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt voor de omwonenden.
 • Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.
 • Het is verboden de vakantiewoning te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

 

2.2 Honden

 • Honden zijn toegelaten en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie.
 • De hond komt niet in de slaapkamers, in de zetels en op de stoelen.
 • De hond veroorzaakt geen lawaaioverlast.
 • De hond wordt nooit alleen achtergelaten in de woning.
 • De hond slaapt in zijn mand of bench.
 • Uitwerpselen worden opgeraapt met een zakje en bij het restafval gegooid.
 • Voor de veiligheid van de hond is het aangewezen de hond aan de leiband te houden, ook in de tuin aangezien deze grenst aan de parking.
 • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt, zal dit verrekend worden met de waarborg.

 

2.3 Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

 

2.4 Aansprakelijkheid van de verhuurder

 • De uitbater kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.
 • De uitbater kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 • De uitbater is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de uitbater voor dringende gevallen.
 • Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

2.5 Maximale bezetting

 • In de huisbeschrijving vermeldt de uitbater dat maximaal 6 personen in de vakantiewoning mogen verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 • Een kindje jonger dan 1 jaar wordt niet bij dit maximum geteld maar dient wel op voorhand te worden vermeld.
 • Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaamse gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 • Indien er buiten medeweten van de verhuurder extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.
 • Onderverhuren is niet toegestaan.
 • Het bijzetten van bedden, tenten, caravans of mobilhomes is niet toegestaan.

 

2.6 Aankomst en vertrek

 • Gelieve de aankomst en vertrekuren te respecteren zodat we voldoende tijd hebben om de vakantiewoning optimaal te poetsen voor nieuwe gasten.
 • Indien uw aankomstuur zou afwijken van het opgegeven uur vragen wij om ons tijdig te verwittigen.
 • Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.
 • Vertrekuur: voor 11u op de dag van vertrek.

 

2.7 Het einde van het verblijf/eindschoonmaak

 • De vakantiewoning dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen, de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning bezemschoon achter te laten.
 • Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de uitbater het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 34 euro/uur.  Foto’s gelden als bewijsmateriaal. Dit bedrag zal worden afgehouden van de waarborg.
 • Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en de ramen en deuren te sluiten.

 

2.8 Huisvuil sorteren

 • De verhuurder stelt in de woning het sorteerreglement en de bakken hiervoor ter beschikking.
 • Indien er niet goed gesorteerd wordt dan neemt de ophaaldienst het huisvuil niet mee. Heeft de uitbater daardoor meerwerk door zelf te moeten sorteren dan wordt een kost van 34 euro aangerekend die zal worden afgehouden van de waarborg.   

 

2.9 Matrassen en beddengoed

Elk bed is voorzien van een matras met beschermer, hoofdkussens en een donsdeken. De bedden mogen enkel opgedekt beslapen worden. Het beddengoed en badlinnen is inbegrepen in de huurprijs. Het beddengoed mag niet gebruikt worden buiten de vakantiewoning. Bij verontreiniging van matrassen/kussens/dekbedden zullen de kosten voor reiniging of vervanging aangerekend worden aan de huurder.

 

2.10 Waarborg

 • De vakantiewoning werd met zorg en liefde gerenoveerd en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadigingen te vergoeden.
 • Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze kan men persoonlijk melden bij de uitbater ter plaatse.
 • De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste één week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 • Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de uitbater. Dit kan discussies en misverstanden voorkomen.

 

2.11 Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die de klant ons verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en ons. Zij worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant.

De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant (bijvoorbeeld: onze boekhouder, een leverancier, een onderaannemer…).

Wij verbinden ons ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden zonder toelating toegang zouden hebben tot de persoonlijke gegevens die de klant ons heeft medegedeeld.

De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van deze persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en te vragen om deze aan te passen of te verwijderen, voor zover dit mogelijk is met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de bewaring van gegevens betreffende handelstransacties. Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u uw vragen sturen naar onze maatschappelijke zetel.

 

2.12 Geschillen

Enkel de Belgische wet is van toepassing. De contracterende partijen bepalen dat alle geschillen in verband met de interpretatie, de toepassing, de uitvoering van huidige bestelling of factuur zullen beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

 

Contactgegevens:

Stefanie Rammelaere

Herlegem 72

9700 Oudenaarde

+32/ 476 67 55 16

info@intwieloudenaarde.be